Coronablog | Lees hier terug wat Rutte en Kuipers hebben gezegd

1 week terug 6
MobileMobile

Daarmee is de persconferentie ten einde. Lees hieronder terug wat premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hebben gezegd. Voor verdere informatie, overzichten en duiding kun je terecht bij de artikelen op op onze voorpagina.

Kuipers: "Ik hoor van mensen in de zorg dat ze klaar zijn om nieuwe covidpatiënten op te vangen. We moeten zorgen dat er te allen tijde toegang is tot zorg. Dat kan nu, maar dat moeten we zo houden. Het is eerlijk zo lang je in staat bent om alle patiënten op te vangen. Zo'n 5 procent van de covidpatiënten komt eigenlijk voor iets anders, in het buitenland is dat veel hoger, in Frankrijk is dat bijvoorbeeld één op de drie. We moeten voorkomen dat andere zorg uitgesteld wordt."

Rutte: "Eten in een restaurant doe je voor een paar uur, als je een T-shirt moet gaan kopen duurt dat niet zo lang. Het is aan onszelf om overal die afstand te houden, maar de intensiteit en duur van de contacten geeft de doorslag. Op voorspraak van de burgemeesters hebben we de afspraak bij het winkelen eraf gehaald, omdat dat weinig toevoegt en wel meer handhaving vereist."

Kuipers: "Omikron wordt continu gemonitord, maar er komen ook weer nieuwe varianten op. Dat wil niet zeggen dat dat ook dominante varianten worden. We zitten in een situatie waarin het niet meer weggaat, in welke variant dan ook. De kans dat er een laatste variant komt, waarna alles uitdooft, is heel klein."

Rutte: "We hebben soms te snel de samenleving weer geopend. Dat is het doel, maar je wil het altijd zo verstandig mogelijk doen. We zijn een vrij land, waar iedereen zijn eigen gang wil gaan. Door deze pandemie loop je dan wel het risico dat de zorg overstroomt. Maar als de situatie weer beheersbaar is, wil je die regels zo snel mogelijk weer loslaten. Het weegt altijd het zwaarst dat iedereen vrij is, maar door de pandemie moeten daar grenzen aan gesteld worden. Een samenleving accepteert het ook niet als er geen zorgbedden beschikbaar zijn."

Kuipers: "Een van de voorwaarden voor vaccinatie als basis voor een coronapas, wordt een booster. Als je de 2G wil gebruiken, wil je het risico op besmetting zo klein mogelijk maken."

Rutte: "Deze lockdown was echt nodig, daar ben ik van overtuigd. Dat komt door de onzekerheid over omikron en de druk op de zorg. Helaas moeten we sommige sectoren vragen om nog even gesloten te blijven. In het buitenland lopen ze op ons voor, en zijn ze over een piek heen. We willen echter meer zekerheid voordat we hier een nieuwe stap zetten."

Kuipers: "2G gaat op de lange termijn absoluut helpen met sneller openen en langer openhouden. Op dit moment kan dat nog niet. Voor dit moment zoeken we andere wegen, we gebruiken het nu alleen bij sport. Maar voor de lange termijn moet daarover het gesprek gevoerd blijven worden. Wanneer ik maandag de resultaten van het onderzoek van de TU Delft heb, weten we daar meer over."

Kuipers: "Sommige landen lopen op ons voor. Die laten zien dat bij hoge besmettingscijfers nog steeds veel mensen zorg nodig hebben. We kijken met dit pakket wat de impact daarvan is. Het aantal besmettingen stijgt sinds 29 december. Dat is twee weken geleden. We zien nu nog steeds een daling van de ziekenhuisbezetting. Het is nog vroeg, want de besmettingen zitten vooral bij mensen van vijftig jaar en jonger. Die komen minder snel in het ziekenhuis. Als we tien dagen verder zijn, hebben we meer informatie vanuit het buitenland, maar ook vanuit onze eigen situatie. Als de ziekenhuiscijfers laag blijft, hebben we meer ruimte om iets meer te doen."

Rutte: "We moeten de komende dagen informatie uit het buitenland halen en kijken naar de verhoudingen tussen besmettingen en ziekenhuiscijfers. Dat moet leiden tot het vertrouwen om de volgende stap te zetten. Dat vinden we nu te risicovol, omdat dat potentieel kan leiden tot onbeheersbare situaties. Ik heb geen concrete cijfers in mijn hoofd zitten, omdat we meer informatie nodig hebben. We hebben een relatief hoge vaccinatiegraad, dat geeft vertrouwen. De informatie die we krijgen uit Denemarken, Frankrijk en het VK, daar willen we de komende dagen nader naar kijken."

Kuipers: "49,6 procent van mensen die gevaccineerd zijn, hebben de boosterprik gehaald. Als we via deze weg een oproep kunnen doen, doen we dat. Ik blijf het belang ervan benadrukken, het effect is groot. Ik snap dat mensen na vaccinatie denken dat ze klaar zijn. Maar wat we zien, is dat dat helaas niet meer zo is en dat je een boosterprik nodig hebt om de bescherming weer op niveau te brengen."

Rutte: "Ook in het buitenland gebeuren dingen, al gaat het daar qua maatregelen niet zo ver als bij ons. Maar ook daar merken ze stijgingen in de ziekenhuizen. Onze modellen laten nog steeds een stijging zien, maar niet in de mate waarvoor gevreesd werd. Als je de aantallen van het buitenland projecteert op Nederland, zou dat tot een veelvoud aan besmettingen leiden, ook ten opzichte van nu."

Kuipers: "Bij de huidige ontwikkelingen noemen we het toch een weloverwogen risico dat we accepteren, omdat het opweegt tegen de impact van de versoepelingen. Het lastige is dat we voorop willen stellen dat toegang tot zorg altijd mogelijk blijft."

Kuipers: "Nieuwe varianten zijn altijd mogelijk, ook die meer ziekmakend zijn. Als het niet weggaat, en daar lijkt het op, betekent dat een vraag aan de hele maatschappij om na te denken over hoe we onszelf zo inrichten dat transmissie van het virus zo gering mogelijk blijft. Wordt dit iets zoals het influenzaseizoen? Of raakt het grotere groepen in ernstige mate, zoals we de afgelopen tijd gezien hebben?"

Kuipers: "De boostercampagne is gericht op iedereen die ervoor in aanmerking komt. Wat we wel moeten doen, als onderdeel van de lange termijn, is bij afname van de effectiviteit opnieuw een boostercampagne starten. We weten nog niet of dat moet en wanneer, maar we moeten er rekening mee houden. Dat zou dit jaar al kunnen."

Kuipers: "We komen niet meer van het coronavirus af. Ondertussen weten we dat er variant op variant komt, wat de boosters relevant maakt. De eerste prikken bieden wel bescherming, maar na een booster is die hoger. Ik ben blij dat 90 procent van de zestigplussers de booster al heeft, maar ik wil adviseren dat iedereen hem neemt. Dan ben je na een week dusdanig beschermd dat de quarantaineregels voor jou weer minder kunnen."

Kuipers: "Als iedereen die niet geboosterd is besmet raakt, is het bijna zeker dat de zorg overbelast raakt. Dat is ook elders in Europa het geluid dat je hoort, dat er nog steeds mensen in het ziekenhuis komen. Per duizend besmettingen is het misschien minder, maar bij een veelvoud aan besmettingen zijn dat er toch meer dan voorheen."

Rutte: "Het lastige is dat je steeds te maken krijgt met nieuwe wetenschappelijke inzichten, zoals bij het mondkapje. Naast de verruimingen zeggen we daarom dat de mondkapjesplicht aangehaald wordt. Wij moeten steeds bijsturen en het is onze taak om dat ook weer met u te delen."

Rutte: "Burgemeesters in Nederland gaan verstandig om met de situatie. Natuurlijk geldt het demonstratierecht ook voor de horeca. Burgemeesters kijken wat ze even kunnen toestaan, met de nadruk op 'even'. Het kan niet zo zijn dat de horeca weer volledig opengaat. Iedereen is er klaar mee, maar als we nu teruggaan naar de situatie van voor 18 december (avondlockdown, red.), dan loop je groot risico dat de zorg overstroomt. De zorg moet beschikbaar blijven voor iedereen die het nodig heeft."

Kuipers: "We merken breed het geluid dat het moeilijk vol te houden is. Ik heb geschetst waar we rekening mee moeten houden. Het gaat sowieso al gebeuren dat de cijfers stijgen, bij slechte naleving gaat dat nog harder. Als dat laatste gebeurt, moeten we ook weer sneller ingrijpen. We willen in een stabiele situatie komen, waarbij versoepelingen niet meteen weer teruggedraaid hoeven te worden."

Kuipers: "We zetten de QR-codes nu vooral in bij sport, omdat het daar het moeilijkst is om 1,5 meter afstand te houden. Er zijn wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gegaan om het ook in andere sectoren te gebruiken. Volgende week krijg ik de resultaten van een onderzoek dat kijkt naar de invloed van de omikronvariant hierop."

Rutte: "De burgemeesters moeten kijken naar het voorkomen van grote oplopen in grote winkelstraten. Dat kunnen ze ook, daar hebben ze ervaring mee. We vragen mensen om op drukke plekken ook een mondkapje te dragen."

Rutte: "Het OMT adviseert duidelijk een pakket als dit. Daarna ga je in gesprek met maatschappelijke factoren, met burgemeesters. Aanvankelijk zaten we op de lijn van winkelen met afspraak. Dat laten we los, want dat voegt weinig toe. Het is een aanvaardbaar risico. Maar het is een groot verschil of je naar een winkel gaat, waar je kort bent, of naar een horecalocatie, waar je langer bent."

Kuipers: "Het risico dat we nemen is dat er veel mensen al uitvallen door directe besmetting, wat leidt tot ontwrichting en uitval van relevante onderdelen van de maatschappij. Wij zitten nu op 30.000 tot 35.000 besmettingen per dag, in het buitenland is dat nog hoger. De maatschappij wordt daar zo hard door geraakt, dat andere sectoren die opengaan mogelijk dan direct weer dicht moeten omdat de cijfers dusdanig ver oplopen."

Kuipers: "Elke keuze leidt tot punten waar het schuurt. De besmettingscijfers lopen ondanks de lockdown sterk omhoog, dat zal verder accelereren. Daarom moet je op bepaalde momenten 'nee' zeggen, maar laten we blijven kijken naar de ontwikkelingen."

Rutte: "Met deze besmettingscijfers is de verwachting dat het oploopt naar 80.000 besmettingen per dag. We moeten kijken hoe dat zich verhoudt tot de ziekenhuiscijfers. Daarom kunnen we nu nog geen harde beloftes doen. Naleving is natuurlijk iedereens verplichting, de handhaving is het sluitstuk. Er mag altijd gedemonstreerd worden, maar dat mag niet leiden tot semiopenstelling."

Rutte: "Het aantal mensen dat in het ziekenhuis komt is minder, maar het blijft zorgelijk. We hebben gekeken naar de intensiteit van contact. Als je alles open zou gooien, zou het aantal besmettingen te snel oplopen. We willen eerst kijken hoe dit zich ontwikkelt. We weten nog niet precies wat de verhouding is qua ziekenhuisopnames, omdat het nog niet door de generaties sijpelt. We gaan de komende tien dagen kijken wat we verder kunnen leren, vanuit het buitenland, maar ook als gevolg van deze beslissingen. Als er over tien dagen iets kan, hebben de horeca en culturele sector prioriteit."

Kuipers: "We hebben ook langetermijnperspectief nodig. We moeten dit gezamenlijk oplossen, als maatschappij. Samen met alle partijen zoeken we naar de beste manier om de maatschappij verder te openen, en open te houden."

Kuipers: "Het helpt ook als mensen hun booster halen, dat maken we zo makkelijk mogelijk. De prik vermindert de kans op infectie en zorgt ervoor dat je minder ziek wordt als je toch besmet raakt. Wie besmet raakt, moet in isolatie. Wie in contact komt met iemand die besmet is, moet in quarantaine, behalve als je je booster hebt gehad. Dat helpt om de maatschappij open te houden."

Kuipers: "Kinderen zitten thuis, leraren in quarantaine. Hulpdiensten hebben moeite om roosters rond te krijgen en in de zorg zit één op de tien thuis. Toch zetten we een stap om verder open te gaan. We nemen een weloverwogen risico, omdat het moet. Twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen zwaar, alles langer dichthouden schaadt onze gezondheid ook. Tegelijkertijd weten we dat we zo nog meer besmettingen krijgen, en dat betekent meer uitval. Willen we de maatschappij draaiende houden, dan moeten we de verspreiding remmen. Daarom willen we medische mondmaskers verder adviseren. Draag ze in drukke straten. Draag ze op werk. Draag ze rond het sporten en in het onderwijs. Dat is met de huidige cijfers echt verstandig."

Kuipers: "Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg, we moeten ermee leven. Dat virus verandert steeds, de omikronvariant verspreidt zich sneller. Het aantal besmettingen is gestegen tot ongekende hoogte, ondanks de lockdown. Dat raakt veel mensen. Het telt op tot honderdduizenden mensen die thuiszitten, dat kan de maatschappij ontwrichten. Dat zien we al gebeuren in onder meer Frankrijk, het VK en de VS, waar nog meer besmettingen zijn dan hier. Daar komt ook naar voren dat je minder ziek wordt van omikron, maar als het aantal besmettingen zo groot is, hebben nog meer mensen zorg nodig. Ook hier merken we het effect."

Rutte: "Vanaf morgen is het advies voor maximale groepsgrootte vier mensen. Hetzelfde geldt voor visite thuis, maar houd je aan de basisregels."

Rutte: "Mbo, hbo en hoger onderwijs kunnen weer fysiek onderwijs geven. Er geldt wel een maximum van 75 personen per ruimte en het advies twee keer per week een zelftest te doen. Ook de sport mag open, voorlopig nog zonder publiek. Ook is vanaf achttien jaar de QR-code verplicht."

Rutte: "Naast de hoge besmettingscijfers vragen mensen zich af: hoelang nog? Van alle kanten komt de vraag: hoelang nog? Er ligt een advies voor een paar versoepelingen, maar het kan niet allemaal tegelijk. Ik hoop dat iedereen daar begrip voor heeft. Ik snap heel goed dat het oneerlijk voelt voor de horeca en culture sector dat zij nog niet open mogen, maar de optelsom bepaalt het risico. De steunpakketten voor deze sectoren lopen door. Op 25 januari is een nieuw weegmoment: dan kijken we naar de horeca, musea en theaters. Maar het is nog niet zeker dat dan iets kan, en dat neemt de pijn niet weg."

Rutte: "U dacht misschien: een nieuw kabinet, een nieuwe manier van communiceren. Dat komt nog niet vanavond, maar later deze maand wel, als we met een nieuw plan komen om mensen te informeren."

Daar zijn premier Rutte en minister Kuipers. De persconferentie gaat beginnen.

Boze profclubs dreigen stadions demonstratief te openen voor publiek
Clubs in het betaald voetbal zijn kwaad omdat in hun sector nog geen versoepelingen worden aangekondigd. Sinds november worden de wedstrijden in lege stadions gespeeld, terwijl in veel omliggende landen wel publiek mag worden toegelaten. Als er voor 28 januari niet verandert, dan gaan de clubs aan hun burgemeesters vragen om demonstratief open te mogen gaan.

Met het tonen van grafieken pakt Ernst Kuipers het anders aan dan zijn voorganger Hugo de Jonge. Net als op zijn persconferenties over de ziekenhuiscijfers, zal de nieuwe minister van Volksgezondheid vanavond gebruikmaken van grafieken. Communicatie-experts vinden het gebruik van visuele ondersteuning een slimme zet, maar waarschuwen ook voor valkuilen. Lees hier meer.

Het scherm dat Ernst Kuipers zo meteen gaat gebruiken om zijn woorden visueel kracht bij te zetten, staat al klaar.

Het wordt mogelijk even wennen zo meteen, want de persconferentie ziet er anders uit. De locatie en de aanwezigheid van Mark Rutte zijn hetzelfde, maar in plaats van Hugo de Jonge staat zo meteen de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers naast de premier. Kuipers kondigde al aan gebruik te maken van beelden. Daarnaast zal de gebarentolk niet meer in dezelfde ruimte zijn, maar in een ander zaaltje. Doven en slechthorenden hoeven echter niet te vrezen, want de tolk zal nog wel in beeld zijn.
lees Artikel